Partistøtte statistikk

Partistøtte statistikk API

JSON-API

Statistiske data i Partistøtte er tilgjengelige gjennom et JSON-API og kan viderebrukes i henhold til vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD)


Lenke til APIet: 

https://fmsfstatsclient.fylkesmannen.no/Home/Api


Bygg URL for bruk i JSON-API
År:
Parti:

https://


Parametre
Angitt som standard http GET querystring
Dersom det ikke blir angitt parametre vil API returnere statistikk for alle parti i alle embeter i 2020


Oversikt over parametre

Parameter
Forklaring
year
Valgt år
parti
Valgt parti

Datadefinisjoner:

Felt
Forklaring
County
Embete
CountyId
Fylkesnr
CountyName
Fylkesnavn
Fylke
Utbetalt til fylkespart i perioden
FylkesUngdom
Utbetalt til ungdomsparti i perioden
Kommune
Utbetalt til kommuneparti i perioden
Sum
Utbetalt totalt pr. fylke
Municipalities
Kommuner
MunId
Kommunenr
MunName
Kommunenavn
NumParties
Antall parti
Sum
Sum stønad
Year
År
Parties
Partier
BasicAid
Grunnstøtte kommune
Kode
Listekode
NumMandates
Mandat
NumVotes
Stemmer
PartyId
Parti-ID
PartyName
Partinavn
Result
Resultat
SumAid
Utbetalt sum
VoteAid
Stemmestøtte kommune
Year
År